naturomsorg

Hållbarhet hos Pintail.se

Vi arbetar aktivt med att inhandla produkter till vår shop, som är hållbart producerade. Våra leverantörer arbetar successivt mot en omställning till hållbart producerade artiklar. Detta är ett stort och viktigt arbete, som dock tar tid. 

Vårt mål är att senast vid utgången av år 2025 ha ett sortiment som till 75% består av hållbart producerade artiklar. 

Vi kommer också att under 2025 införa en tydlig hållbarhetsmärkning, så att ni som konsumenter aktivt kan välja den typen av produkter från vårt sortiment.