Pintail arbetar för ett hållbart erbjudande till våra kunder. Det innebär att vi söker leverantörer med produkter som tar ett ansvar för miljö och hållbarhet. 

Det innebär också att vi när så är möjligt väljer produkter som återanvänder material, eller där varan producerats på ett mera hållbart sätt.

Vi använder också så långt det är möjligt miljöcertifierade transporttjänster.